Describe your image.

CEL PROJEKTU

CEL PROJEKTU:

wyrównanie szans edukacyjnych 328 uczniów chodzieskich szkół podstawowych, w tym 24 dzieci niepełnosprawnych poprzez

doposażenie szkół w niezbędne pomoce naukowe, podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli

oraz realizację zajęć terapeutycznych, wyrównawczych i dodatkowych, kształcących kluczowe kompetencje i postawy uczniów            w okresie 1.07.2018 – 30.06.2020.

GRUPA DOCELOWA

1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży 

2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży

3. 328 uczniów ww. szkół podstawowych, zamieszkujących/uczących się na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w woj. wlkp., w tym:

- 304 z SP nr 1, w tym 40 uczniów klasy I i 264 uczniów klas 4-6 (49% K)

- 24 DN z NSPS (33% K),

4. 20 nauczycieli, zatrudnionych w ww. szkołach, zamieszkujących/pracujących na terenie gminy miejskiej Chodzież w woj. wlkp, w tym:

- 14 osób z SP nr 1 (13K)

REZULTATY PROJEKTU

REZULTATY PROJEKTU:

1.Minimum 80% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe w wyniku realizacji projektu, poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych oraz

kołach zainteresowań.

2.Minimum 60% uczniów ze specjalnymi potrzebami podniesie kompetencje w wyniku realizacji zajęć terapeutycznych        i rozwijających kompetencje społeczne.

3.Minimum 90% nauczycieli uzyska kompetencje lub kwalifikacje w wyniku realizacji szkoleń i studiów podyplomowych, umożliwiających prowadzenie innowacyjnych form kształcenia/terapii w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

 

NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

- zbierz drużynę -          7 osób i weź udział   w warsztatach 

- warsztaty z przedsiębiorczości dla klas IV-VI 

START 23.11.2019

REALIZOWANE DZIAŁANIA

1.Doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 1

2.Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 i Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej

3.Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży rozwijające kompetencje kluczowe i właściwe postawy

4.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

5.Zajęcia z inicjatywności i przedsiębiorczości dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

6.Indywidualizacja kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

7.Indywidualizacja kształcenia uczniów Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Contact Us

Address