Rozeznanie Rynku

na zakup komputerów i laptopa, dla uczniów i nauczyciela do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i właściwe postawy, dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

 

Gmina Miejska w Chodzieży/Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym  zakupu komputerów          i laptopa do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 22 lipca 2020 r. do godziny 12:00

 

Rozeznanie Rynku

na  zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksera kolorowego wieloformatowego do Szkoły Podstawowej nr 1                    w Chodzieży w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

 

Gmina Miejska w Chodzieży/Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym  zakupu urządzenia wielofunkcyjnego-ksera kolorowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 20 lipca 2020 r. do godziny 12:00

 

Rozeznanie Rynku

na realizację usług w zakresie doposażenia szkolnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

 

Gmina Miejska w Chodzieży/Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży zaprasza do składania ofert na realizację usług doposażenia szkolnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 23 sierpnia 2018 r.

 

Rozeznanie Rynku

na realizację dodatkowych zajęć terapeutycznych, wyjazdowych z hipoterapii dla 18  uczniów w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży („Zamawiający”) zaprasza do udziału  w postępowaniu dotyczącym realizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych, wyjazdowych z hipoterapii dla 18  uczniów w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” (nr projektu RPWP.08.01.02-30-0136/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 09 października 2018 r. godzina 12:00

 

Rozeznanie Rynku

 na zakup usługi transportowej w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży („Zamawiający”) zaprasza do udziału  w postępowaniu dotyczącym realizacji usługi transportowej dotyczącej zajęć dodatkowych, wyjazdowych z hipoterapii dla 18  uczniów w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” (nr projektu RPWP.08.01.02-30-0136/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 27 listopada 2018 r. godzina 12:00

 

Contact Us

Address